Kurz:  Inteligentné elektroinštalácie  2.

Pokročilý 2 – dňový kurz

Kurz elektroinštalácie je určený pre záujemcov, ktorí vnímajú montáž inteligentnej elektroinštalácii ako svoju pracovnú príležitosť, prípadne, sa chcú naučiť kompletne realizovať elektroinštalácie. Kurz je vhodný pre pokročilých, ktorí majú teoretické aj čiastočne praktické skúsenosti z klasickými elektroinštaláciami, ale aj pre tých, ktorí majú záujem sa zdokonaliť v tejto oblasti pôsobenia.

Očakávaný prínos:

Zvládnutie všetkých technologických postupov inteligentnej elektroinštalácie, ktoré pomôžu uplatniť sa vo firmách, ktoré sa zaoberajú realizáciou elektroinštalácií. Po absolvovaní kurzu zvládne každý účastník samostatne skompletizovať celú inteligentnú elektroinštaláciu, vrátane integrácie všetkých druhov vypínačov, či iných komponentov. Účastník sa naučí aj akým spôsobom sa realizuje inteligentná elektroinštalácia, pochopí jej štruktúru, výhody a základy programovania. Dokáže zapojiť jednotlivé IQ prvky, spotrebiče, nastaviť a zapojiť aktory riadenia, či aplikovať podmieňovacie funkcie do systému.  


Z obsahu vyberáme:

Na kurze si osvojíte teoretické a praktické základy realizácie inteligentnej elektroinštalácie. Naučíte sa pozapájať jednotlivé komponenty akými sú vypínače, svietidlá, IQ prvky, klávesnice, alebo aktory riadenia a bezdrôtové súčasti. Oboznámite sa s pracovnými pomôckami a pochopíte štruktúru zapojenia celej elektroinštalácie. Na kurze vyučujú naši profesionálny technici, ktorí realizujú elektroinštalácie denne vo svojej práci. Kurz prebieha priamo u nás, kde je k dispozícií vlastný showroom s inteligentnou elektroinštaláciou, množstvo spotrebičov, ističov, prúdových chráničov, vypínačov, prepínačov a iných komponentov od rôznych výrobcov.  

Učebný plán:

  • Návrh a možnosti inteligentnej elektroinštalácie
  • Realizácia podľa projektu a vysvetlenie schematických značiek
  • Silová a dátová kabeláž a pravidlá pri jej inštalácií
  • Konštrukcia aktívneho a pasívneho bleskozvodu
  • Zapojenie žalúzii a svetelných okruhov, regulácia kúrenia, pohybové čidlá
  • PRAKTICKÉ : Zapojenie IQ prvkov, aktorov, výkonových modulov
  • PRAKTICKÉ : Zapojenie el. rozvádzača pre inteligentnú elektroinštaláciu
  • PRAKTICKÉ : Programovanie komponentov a kompletáž do funkčného celku

PODROBNÝ UČEBNÝ PLÁN NÁJDETE TU PRIHLÁSIŤ SA

Doplnujúce informácie

Cena za kurz65 EUR
V cene je zahrnuté:Zapožičanie kompletného materiálu pre realizáciu elektroinštalácie, zapožičanie náradia a bezplatné občerstvenie (káva, čaj, minerálka).
Dĺžka kurzu 2 dni
LektorJán Čambal
JazykSlovenský
Typ a platnost osvečeniaPo absolvovaní získate osvedčenie o absolvovaní kurzu

Ceník individuálnych konzultacií

Individuálne konzultácie - počet účastníkov 1 alebo 2
Typ kurzu (Podľa obtiažnosti) Základny Pokročilý Špeciálny
Individuálne konzultácie účtujeme po hodinách 30,- 40,- 70,-

Firemné a skupinové školenia na mieru

Individuálne školenia pre firmy alebo jednotlivcov poskytujeme na základe dohody a môžu prebiehať priamo u Vás, alebo aj v našich priestoroch. Pre podrobnejšie informácie kontaktujete : p. Čambal – 0910 681 668

Časové harmonogramy jednotlivých školení

Denné kurzy : Pondelok – Piatok 09:00 – 16:00
Poobedné kurzy : Pondelok – Štvrtok 16:30 – 20:30
Víkendové kurzy : Piatok 16:30 – 20:30 Sobota 09:00 – 18:00

Varianty kurzov

Všetky kurzy poskytujeme 1. denne, 2. poobede aj 3. vo večerných hodinách

Všetky ceny v tomto cenníku su uvedené bez DPH.
Ceny kurzov platia iba pri naplnení kurzov 20 účastníkmi, inak otvárame individuálne školenia. 

Copyright: J&P-MEDIA * Webdesign and code powered by J&P-MEDIA